Visjon og verdier

«Best på omsorg, trygghet og stabilitet»

Vi tilbyr hjelp til mennesker med store utfordringer i livet.

Vi kan samarbeide med den enkelte og gi den omsorg som trengs for mestring og vekst i deres liv.

Vi har kontinuitet og stabilitet som en sentral plattform i vår virksomhet.

Vi er brobyggere i samarbeid med beboere og det øvrige hjelpeapparat.

Vi bygger tillit, gir trygghet og bærer håpet oppe for mennesker som trenger det.