Om Omsorgspartner vestland

Hvem er vi?

Vi er en personalgruppe med ulik fagbakgrunn innen helse og andre relevante fagretninger.  Våre medarbeidere har kompetanse og lang erfaring med å mestre de ulike utfordringene i arbeidet. Vi har også et godt samarbeid med en ekstern veileder. Vårt arbeid består hovedsakelig av å hjelpe mennesker innenfor psykiatri og rus. Vi er også åpne for å ta imot mennesker med andre ulike behov for hjelp.

Hva kan vi tilby?

Et tilpasset botilbud i moderniserte hus i trygge, stabile omgivelser. Vi tilbyr en døgnbasert tjeneste og ønsker å hjelpe den enkelte med å mestre dagliglivets utfordringer.

Alle mennesker trenger å bli sett og ha håp om en meningsfylt tilværelse. Vi ser mennesket bak diagnoser og gir håp om et godt liv tilbake.